Földrajzi helyek mutatója

Budapest
Előfordulás(ok) halálozási helyként:
A földrajzi helyet említő szócikk(ek):
Anda Gyula (... budapesti ...)
Bacsó András (... budapesti ...)
Baintner Károly (... Budapesten... Budapest ...)
Bak László (... budapesti... budapesti ...)
Balla István (... Budapesti ...)
Bánvárth Sándor (... Budapesten. ...)
Bardócz Béla (... Budapestre ...)
Barlai Béla (... Budapestre... Budapesten ...)
Bartha Lajos (... budapesti... Budapesten ...)
Batthyány Tivadar (... Budapestre, ...)
Bauer Rudolf (... budapesti... Budapesten ...)
Becze József (... budapesti ...)
Beke László Miklós (... Budapesten ...)
Benczúr Elek (... Budapesten... Budapesten ...)
Berg Miksa (... Budapesten ...)
Bernárdt Győző (... Budapesten... budapesti ...)
Berzsenyi-Janosits László (... Budapesten ...)
Bittera Miklós (... Budapesten ...)
Bittó Béla (... budapesti... budapesti ...)
Boldini Rezső (... budapesti ...)
Botka Valéria (... budapesti ...)
Bozi Ferenc (... budapesti... Budapesten ...)
Brázay Zoltán (... budapest... Budapesten... Budapesten ...)
Buszek Lőrinc (... Budapesti ...)
Cenner Lajos (... Budapest ...)
Chalupetzky Ferenc (... Budapesten ...)
Czéh Lajos (... Budapesten ...)
Cziráki Géza László (... budapesti ...)
Cziráki Lajos (... Budapesten ...)
Csaplár András (... budapesti ...)
Csatáry Elek (... budapesti ...)
Cséfalvay Pál (... Budapesti... Budapesten... Budapest ...)
Cselley Kálmán (... Budapesten ...)
Cserny Károly (... Budapesten ...)
Csiszár Péter (... Budapesten ...)
Csiszár Vilmos (... budapesti ...)
Csörgey Károly (... budapesti... budapesti ...)
Csörgey Titusz (... budapesti ...)
Darnay-Dornyay Béla (... budapesti... Budapesten ...)
Dévényi László (... Budapesten ...)
Dobóczky Imre (... budapesti ...)
Doby Géza Károly (... budapesti... budapesti... Budapesti... Budapest- ...)
Dudás István (... Budapesten... Budapesti... Budapesten ...)
Dudás Jenő (... budapesti... Budapest, ...)
Duschanek János (... Budapesti... Budapesten, ...)
Ejury Lajos (... Budapesten ...)
Élő János (... Budapesti... budapesti... budapesti ...)
Fehérváry László (... Budapesten ...)
Felsmann Tibor (... Budapest; ...)
Figler András (... Budapesti... Budapesti ...)
Fischer György (... Budapesten ...)
Fischer József (... Budapesten... Budapest ...)
Fischer Lipót (... Budapesten ...)
Flesch Károly (... Budapesten ...)
Forrai Tiborné (... budapesti... Budapesten... budapesti ...)
Francé Rezső (... Budapestre... Budapesten ...)
Gál Lajos (... budapesti ...)
Galambos Károly (... budapesti... budapesti ...)
Galambos László (... budapesti... Budapesten... Budapesten ...)
Garai Károlyné (... budapesti ...)
Giesswein Sándor (... Budapesten ...)
Goldziher Vilmos (... Budapesten... budapesti ...)
Götz Irén Júlia (... Budapestre... budapesti... budapesti ...)
Gratz Ottó (... Budapestre ...)
Gróf Béla (... Budapesten... budapesti ...)
Günther Antal (... Budapesten ...)
Györök Leó Tivadar (... budapesti ...)
Gyurkovich Tibor (... Budapesten ...)
Haász János (... budapesti ...)
Hagyik István (... budapesti... Budapest ...)
Hahnenkamp Sándor (... budapesti ...)
Halmos László (... Budapesten ...)
Hankóczy Jenő (... Budapesten ...)
Harmath Lajos (... Budapest ...)
Hatt János (... Budapesten ...)
Havas Béla (... Budapesten... Budapestre ...)
Hegyi Dezső (... Budapestre ...)
Hegyi Gyula (... Budapesten ...)
Hegyi János (... budapesti ...)
Hencz János (... budapesti ...)
Hennig Alajos (... Budapesten, ...)
Hensch Árpád (... Budapestre ...)
Herodek Sándor (... budapesti... budapesti ...)
Hoff Miklós (... Budapestre... Budapesten ...)
Horváth Katalin (... Budapesten ...)
Horváth Lajos (... Budapesten... Budapesten ...)
Hönel Béla Albert (... budapesti... Budapesten ...)
Huber János (... Budapesten... Budapesten ...)
Husz János (... budapesti ...)
Husz Nándor (... Budapestre... Budapesten ...)
Ilsemann Keresztély (... Budapest... budapesti ...)
Illyefalvi Imre Lajos (... budapesti ...)
Imrédy Béla (... budapesti... budapesti ...)
Izabella főhercegné (... budapesti ...)
Jancsó Béla (... Budapesten ...)
Jankó József (... budapesti ...)
Jankovich Antal (... Budapesten ...)
Kadocsa Gyula (... Budapestre ...)
Kainz József (... budapesti ...)
Kapu Lajos (... Budapesten... Budapestre ...)
Karkovány Ákos (... Budapesten ...)
Kaszás Miklós (... budapesti ...)
Kérészy Zoltán (... budapesti ...)
Kern Hermann (... Budapestre ...)
Kerpely Kálmán (... budapesti ...)
Ketting Ferenc (... Budapesten... Budapesten ...)
Kiss József (... budapesti ...)
Koch Béla (... budapesti ...)
Kócza András (... Budapesten... Budapesti ...)
Kolbai Károly (... Budapestre... Budapesten ...)
Kormos István (... Budapesten ...)
Kovács János (... Budapest, ...)
Kovalszki Sándor (... budapesti ...)
Kováts István (... Budapesten ...)
Kováts Zoltán (... Budapesti ...)
Kögl Szeverin János (... Budapesten ...)
Kulin-Nagy Károly (... Budapesti ...)
Kurtay Ernő (... Budapesten ...)
Kurucz Béla László (... Budapesten ...)
Kühne Ede (... budapesti... Budapesten ...)
Kühne Károly (... budapesti ...)
Kühne Lóránt (... Budapesten ...)
Lakatos József (... Budapesti ...)
Lakits Pál (... budapesti... Budapesten... budapesti ...)
Láng Ince Pál (... Budapesten ...)
Lang János (... Budapesten... Budapest ...)
Láng Rudolf (... budapesti ...)
László László (... Budapesten ...)
Laurenszky Gusztáv (... budapesti... Budapesten ...)
Legány Zoltán (... Budapesten ...)
Legányi Marianna (... Budapesten... budapesti ...)
Lénárth Elek (... budapesti ...)
Lónyay Elemér (... Budapesten ...)
Luzsa György (... budapesti... Budapesti ...)
Magyar Katalin (... budapesti... budapesti... budapesti ...)
Manninger János (... budapesti ...)
Markó Imre Lehel (... budapesti ...)
Marton Andor (... Budapestre ...)
Márton Géza (... Budapestre ...)
Mátrai János (... budapesti, ... budapesti... Budapesten ...)
Méry Vince (... Budapesten ...)
Mezey Gyula (... budapesti ...)
Milinkó István (... Budapesten ...)
Modrovich Gábor (... Budapesten ...)
Molnár Ágoston (... budapesti... Budapesti... budapesti ...)
Mosonyi-Pfeiffer Hellmann (... Budapesten ...)
Müllner Pál (... Budapesten ...)
Nagy József, L. (... Budapesten... budapesti ...)
Nagy László (... budapesti ...)
Nagy Miklós (... Budapesten... Budapesten ...)
Nendtvich Károly Miksa (... budapesti ...)
Neuberger Ferenc (... budapesti ...)
Neugebauer Jenő (... Budapesten ...)
Nikisch Artúr (... budapesti ...)
Nitsch Lőrinc (... Budapesten ...)
Nitsch Mátyás (... Budapesten ...)
Nuricsán József (... budapesti... Budapestre ...)
Nyiredy István (... Budapesten ...)
Nyiredy Jenő (... Budapest ...)
Ormándy János (... budapesti ...)
Őshegyi József (... Budapesten ...)
Pálffy Fidél (... budapesti ...)
Panajott Sándor (... budapesti... Budapesten ...)
Páter Károly (... budapesti... Budapest ...)
Peéry Rezső (... Budapesten ...)
Perényi László (... budapesti ...)
Péter György (... Budapestre ...)
Péterfy Sándor (... budapesti... Budapesten... Budapesten ...)
Pintér László (... Budapestre ...)
Pogány János (... budapesti... Budapesten.... budapesti ...)
Polniczky Lipót (... Budapesten ...)
Popini Albert (... Budapesten ...)
Pulay Gábor István (... budapesti... Budapesten ...)
Pusztai Rezső (... budapesti ...)
Rappensberger Vilmos (... Budapesten ...)
Reiter János (... budapesti ...)
Renner Gusztáv (... Budapesten... Budapestre ...)
Réthey Ferenc (... Budapestre... Budapesten ...)
Révy Dezső (... budapesti... budapesti ...)
Ringbauer Károly (... Budapesten ...)
Rodiczky Jenő (... Budapestre... Budapesten ...)
Roisz Vilmos (... budapesti... Budapesten ...)
Rónay Ernő (... budapesti ...)
Ruff Andor (... budapesti ...)
Rujder János (... budapesti ...)
Sághy Jenő (... Budapesten ...)
Sárfalvi Béla (... budapesti... budapesti... budapesti ...)
Sárosi Lajos (... budapesti ...)
Sattler János (... budapesti ...)
Schandl József (... Budapesten... Budapest ...)
Schmidt Mihály (... Budapesten ...)
Schvarcz Gyula (... budapesti ...)
'Sigmond Elek (... Budapesten... Budapesten ...)
Simon Lajos (... Budapestre ...)
Sinay Jenő (... Budapesten ...)
Somogyi Antal (... budapesti ...)
Somogyi József (... Budapesten... budapesti ...)
Sós Antal (... Budapesten ...)
Sótonyi László (... budapest ...)
Studinka László (... Budapesten... budapesti... budapesti ...)
Suller János (... budapesti... Budapesten... Budapesten ...)
Sulyok Mária (... budapesti... Budapesten... budapesti ...)
Surányi János (... Budapesten... Budapesten ...)
Szabó Gábor (... Budapesti ...)
Szahlender Gyula (... budapesti ...)
Szajkó László (... Budapesten ...)
Szécsényi István (... Budapesten ...)
Székács Elemér (... Budapesten ...)
Székely Jenő (... budapesti ...)
Székelyhidi László (... Budapestre... Budapesti ...)
Szekeres Bónis Ferenc (... Budapesten... Budapesten ...)
Szélessy Károly (... Budapesten ...)
Szentiványi Béla (... budapesti ...)
Szigeti Gábor (... Budapesten ...)
Szilassy Zoltán (... Budapestre ...)
Szily Pál (... budapesti... Budapesten... budapesti ...)
Szonntag Jenő (... Budapesten... Budapesten ...)
Szőnyi Eszter (... Budapesten ...)
Szűts Ferenc (... budapesti ...)
Tallós-Prohászka István (... Budapest ...)
Tarnai Ferenc (... budapesti... Budapesten ...)
Terplán Zénó (... Budapesten... Budapesti ...)
Thallmayer Viktor (... Budapesten ...)
Thoma Andor (... budapesti ...)
Timaffy László (... budapesti ...)
Tomka Gábor (... Budapesten... Budapesten ...)
Török János (... Budapesten ...)
Turóczi Mária (... Budapesten ...)
Ujhelyi Imre (... Budapesti... Budapesten ...)
Unger Mátyás (... budapesti ...)
Uzonyi Ferenc (... budapesti... Budapestre ...)
V. Nagy Lukács (... Budapesten ...)
Vadász Norbert (... Budapesten ...)
Vágsellyei István (... Budapesten... budapesti ...)
Vajda György (... Budapesten ...)
Várallyay György (... budapesti ...)
Varga János (... Budapest ...)
Vargha Damján György (... budapesti... budapesti... pesti ...)
Vas Károly, id. (... Budapesten... budapesti ...)
Vas Károly, ifj. (... budapesti ...)
Vas Zoltán (... Budapesti... Budapest... Budapest ...)
Vass Ödön (... Budapesti ...)
Veszter Imre (... Budapesten ...)
Világhy Károly (... budapesti ...)
Vladár Endre (... Budapesten ...)
Vörös Sándor (... Budapestre ...)
Waldbott-Bassenheim Pál (... budapesti ...)
Warga Berta (... Budapesten ...)
Weigl Géza (... budapesti ...)
Weisz Gyula (... budapesti ...)
Weisz Péter Gusztáv (... Budapesten ...)
Weltler János (... Budapesten ...)
Weltler Jenő (... Budapesten ...)
Weltler Ödön (... Budapestre ...)
Wenckheim Frigyes (... Budapesten ...)
Wimmer Mihály (... Budapesten ...)
Wolf Gyula (... Budapesten ...)
Zalka Zsigmond (... budapesti ...)
Zorkóczy Béla (... budapesti ...)
Zsembery István (... budapesti ...)
Zsitvay Leó (... budapesti ...)