Földrajzi helyek mutatója

(Moson) Szolnok
A földrajzi név mai névalakja:
Előfordulás(ok) születési helyként:
A földrajzi helyet említő szócikk(ek):
Gangl Lipót (... (Moson)Szolnokon. ...)
Jummerspach Frigyes (... (moson)szolnoki ...)
Manninger Mihály (... (Moson)Szolnokon ...)
Sztachovics Remig Alajos (... (Moson)Szolnokról ...)