Lexikon szócikk

Zichy-Ferraris Viktor
Hietzing bei Wien 1842. július 1. - Budapest 1880. május 28.

Foglakozása(i):
Édesapja Zichy-Ferraris Bódog, édesanyja Reichenbach-Lessonitz Emília volt. A gimnáziumot Baján végezte, a pesti egyetemen jogot tanult. 1861-ben Győr vármegye aljegyzője lett, 1861 októberében lemondott hivataláról. Mosonban dolgozott ügyvédként, majd Moson vármegye alispánjává választották. 1865-1871 között a zurányi választókerület Deák-párti országgyűlési képviselője volt. A király 1871-ben Pest-Pilis-Solt vármegye főispánjává nevezte ki, ezt a tisztségét 1873-ig töltötte be. 1878-1880 között a magyaróvári választókerület országgyűlési képviselője volt a Szabadelvű Párt színeiben. 1878-ban Tisza Kálmánkormányában belügyi államtitkárrá nevezték ki, 1879-ben korrupciós vádak következtében lemondott. 1880 januárjában képviselői megbízatásáról is lemondott. 1880. május 24-én pisztolypárbajt vívott Károlyi Istvánnal. Az itt szerzett sérülésébe halt bele. Nagyszőlősön a családi sírboltban temették el
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győri közlöny Győr, 1857-1896. 1880. 05. 30. 3. p.
  • Vasárnapi újság Budapest, 1854-1921. 27. évf. 1880. 22. sz. 359. p.
  • Lőrincz Róbert: Zichy-Ferraris Viktor és Károlyi István káposztásmegyeri párbaja
    Újpesti Helytörténeti Füzetek Budapest, 1994- 18. évf. 2011. 1. sz. p. 11-13.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter