Lexikon szócikk

Szentiványi Béla
Nagycenk 1883. július 9. - Nagycenk 1961. december 25.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*A piarista kusztodiátus gazdaságtörténete.Bp., 1943.
1900-ban Vácon lépett be a piarista rendbe. 1907-ben szentelték áldozópappá. 1907-ben latin-magyar tanári oklevelet szerzett a budapesti egyetemen. 1908-1915 között a tatai piarista gimnáziumban tanított. 1915 őszén végén került Magyaróvárra, ahol a piarista gimnázium tanára lett. Tanári munkája mellett 1919-1922 között elvégezte a Magyaróvári Gazdasági Akadémiát. 1923-ban gazdasági gyakornoki évét a magyaróvári uradalomban töltötte. 1924-ben a piarista rend Mernye központú nagybirtokára került gazdatisztnek, rövid időn belül itt jószágigazgató, jószágkormányzó lett. E nagybirtok, a kusztodiátus Somogy, Tolna és Zala vármegyék területére terjedt ki, helyet kapott benne a növénytermelés, a szőlő- és pincegazdaság, az állattenyésztés, az erdészet és mezőgazdasági ipar is. Birtokigazgatási munkája - ami 1940-ig tartott - mellett Szentiványi Béla nem szakadt el az elmélettől sem: több cikket írt a gazdatiszt képzés megújításáról, a mernyei nagybirtok múltját és jelenét pedig könyvben dolgozta fel. 1942-től a főiskolai rangú mosonmagyaróvári intézményben meghívott előadója volt a pedagógiai alapismeretek nevű tantárgynak. 1945-1950 között nyugdíjasként a Mosonmagyaróváron a rendházban élt. 1951-ben visszatért szülőfalujába Nagycenkre.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. p. 368-369.
  • Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 éve: 1818-1993. Mosonmagyaróvár, 1993. p. 123., 167-168, 268.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter