Lexikon szócikk

Angyal Józsefné Friedl Valéria
Oroszvár 1912. március 25. - Budapest 1959. július 21.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Édesapja Friedl János az oroszvári Lónyay kastély főkomornyikja volt. Gimnáziumi tanulmányai után három szemesztert hallgatott a Magyaróvári Gazdasági Akadémián. 1937-től titkárnőként dolgozott a főhercegi uradalomban. 1951-ben kémkedés miatt, hűtlenség vádjával hat év börtönre ítélték. Szabadulása után fordítóként dolgozott. Az 1956-os forradalom leverése után öt hónapon át jelentéseket küldött Ausztriába. Ezekben részletesen beszámolt Magyarország gazdasági, politikai és kulturális életéről. Írt a Nagy Imre-per hazai fogadtatásáról, több cikket írt a Szabad Európa Rádió számára is. 1958. augusztus 20-án letartóztatták, 1959. május 27-én hűtlenség vádjával halálra ítélték. 1959. július 21-én kivégezték.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • 1956 kézikönyve: Megtorlás és emlékezés. Szerk. Kende Péter Bp., 1996. 3. 163. p.
  • Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék és Győr törv. hat. jogú sz. kir. város részletes ismertetője és monográfiája az 1929-1930. évekre. Szerk. Kerekes Sámuel, Enyedy Barnabás Győr, 1929. 240. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter