Lexikon szócikk

Darányi Kálmán
Budapest 1886. március 22. - Budapest 1939. november 1.
Foglakozása(i):
Jogi tanulmányai után Pest megye szolgálatába lépett. 1917-ben Zólyom megye főispánja. Főhadnagyként harcolt az orosz és a román hadszíntéren az I. Világháborúban. 1920-ban Győr és Komárom megyék és Győr város kormánybiztosa, majd főispánja lett. 1923-ban ő volt a felére megcsonkított, de még önálló Moson megye utolsó főispánja. Az 1924-től létrehozott Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék és Győr város főispánjává nevezték ki. 1927-ben Magyaróvárott egységes párti programmal lett országgyűlési képviselő. 1928-tól 1935-ig politikai államtitkár a miniszterelnökségnél, gróf Bethlen István bizalmasa. A Gömbös-kormányban földművelési miniszter volt. Elősegítette a tengelyhatalmakba irányuló előnyös mezőgazdasági szállításokat. 1936. október 10-én vette át a kormány irányítását. A győri fegyverkezési program, a kormányzói jogkör kiterjesztése, a választójog és a felsőház szabályozása voltak a konzervatív nemzeti politikus legfontosabb tettei. A nemzetiszocialista szélsőjobboldal ellen fellépett, ugyanakkor keresztülengedte az első zsidótörvényt. 1938. május 13-án mondott le a fokozódó kül- és belpolitikai nyomás hatására. 1938. december 5-én a képviselőház elnökének választották.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 1. . 348. p.
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. p. 231-232.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1939. 11. 02. 2. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre