Lexikon szócikk

Deininger Imre
Esztergom 1844. május 7. - Budapest 1918. december 31.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Tanulmány a búza fölött. Nagykanizsa, 1890.
*A magyar mezőgazdaság bajai és javaslatok ezeknek orvoslására. Bp., 1910.
Az ország kiemelkedő agrárszakembere volt, aki elsősorban vetőmagvizsgálatairól vált híressé. Esztergomban végezte iskoláit és itt gyakornokoskodott az érseki uradalomban. 1865-ben kezdte tanulmányait a Magyaróvári Gazdasági Tanintézetben. 1867-ben rövid időre visszament Esztergomba, de innen az 1868-ban alapított debreceni tanintézetbe került, ahol a földműves iskolát vezette. 1871-ben végleges tanári kinevezést kapott. A kor szokása szerint tucatnyi tárgyat oktatott. Az intézmény botanikus kertjének létrehozója volt. 1872-ben Németországba küldték, ahol a vetőmagok vizsgálatát tanulmányozta. 1874-ben átszervezték a honi mezőgazdasági szakoktatást és Deiningert is a magyaróvári akadémiai szintű intézménybe küldték. Növénytant és növénytermelést tanított Magyaróváron, majd 1874-ben Ausztriában a filoxérát tanulmányozta, és idehaza segített a védekezésben. Ezekben az években kapcsolódott be a prehisztorikus magvak vizsgálatába (Baradla barlang, Lengyeli stb.). Őt tekinthetjük a magyar archeobotanika atyjának. 1882-ben a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet alapító és vezetőségi tagja lett. 1878-ban kezdeményezésére és irányításával létrehozták az ország első Vetőmagvizsgáló és Növényélettani Kísérleti Állomását Magyaróváron. A teljes megszervezést a magvizsgálás szempontjaiig Deininger végezte. 1884-ben Keszthelyről igazgatónak tették meg Balás Árpádot, az ottani igazgatói székbe viszont Deininger Imre került. Megírta a nagy múltú Georgikon történetét (1885). Ebben az időben több tanulmányutat tett Nyugat-Európa országaiba. 1892-ben búcsúzott Keszthelytől és a gödöllői koronauradalom jószágigazgatója lett. 1899-ben a minisztériumban az állami ménes birtokok és uradalmak osztályának helyettes vezetője. 1914-ben nyugdíjazták. 1894-ben királyi tanácsosi, 1906-ban udvari tanácsosi címmel tüntették ki. Reliefje a magyaróvári vár belső udvarán található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 397-401.
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 1. 361. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre