Lexikon szócikk

Dezasse János
Apátszentmihály 1871. október 4. - Sátoraljaújhely 1941. szeptember 6.

Foglakozása(i):
1895-1904 között a nezsideri járás főszolgabírója volt. Bizalmasa volt országos szinten Kossuth Ferencnek és Batthyány Tivadarnak, a zurányi választókerület akkori országgyűlési képviselőjének is. Mind néppárti mind 48-as függetlenségi körökben támogatták. A tulipános Wekerle kormány megalakulása után, 1907 júliusában nevezték ki Moson vármegye főispánjává. 1910-ben helyét Szontagh Jenőnek adta át. 1917-ben Komárom vármegye főispánjává lett az 1918-as összeomlásig.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1941. 09. 18. 1. p.
  • A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. Összeáll. Gudenus János József Bp., 1990-1999. 1. 304. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter