Lexikon szócikk

Antal Ferenc
Boldogasszony 1822. - ? ?

Foglakozása(i):
Antal Erzsébet fia. A szegény katolikus fiatalember kezdetben cipészinas volt. 1841-ben beállt újoncnak a császári-királyi hadseregbe. 1842-ben őrvezető, 1846-ban tizedes volt a (19.) Schwarzenberg gyalogezredben. 1848 nyarától ezrede 3. zászlóaljával részt vett a délvidéki harcokban a felforgató szerbek ellen. Októbertől alakulatával csatlakozott a honvédséghez és őrmester lett. 1849. január 17-től hadnaggyá nevezték ki a 65. honvédzászlóaljban, Kiss Ernő tábornok seregében. Végigharcolta a szabadságharcot a kapitulációig. 1849. szeptember 4-én már besorozták a császári hadseregbe, közkatonának az újjáalakuló ezredéhez. 1851-ben a megbüntetettet tizedesként szerelték le. Ezután uradalmi felügyelőként dolgozott a pándorfalui nagybirtokon. 1868-ban belépett a Moson megyei Honvédegyletbe. Az egyletben alhadnagyként tartották számon.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban Bp., 1998-1999. 1. 40. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre