Lexikon szócikk

Doby Géza Károly
Bécs 1877. december 30. - Budapest 1968. április 16.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Növényi biokémia. Bp., 1955.
A magyar növényi biokémia egyik úttörője volt. Édesapja grafikusművészként és az Iparművészeti Főiskola tanáraként dolgozott. Doby Géza Budán érettségizett 1895-ben. 1899-ben gyógyszerészmester, 1902-ben bölcsészdoktor lett, 1900-1904 között a budapesti egyetem vegytani intézetében tanult. 1904-ben a kassai Szeszkísérleti Állomás segédvegyésze lett. 1905-ben a Magyaróvári Növénytermelési Állomásra került. Itt nevezték ki vegyésszé, és megbízták a helyi Növényélettani és Kórtani Állomás irányításával. Előzőleg Linhart György irányításával bekapcsolódott az itteni kutatásokba (répabetegségek, gabonarozsda, gabonaüszög, burgonyafodrosodás stb.). Közben 1908-1909-ben a berlini, majd a párizsi egyetemen gyarapította tudását. Doby nagy tekintélyre tett szert, 1913-ban a miniszter küldötte volt az élelmiszerhamisítási kongresszuson Belgiumban. Ugyanebben az évben magántanár a budapesti egyetemen. A magyaróvári Növényélettani és Kórtani Állomás áttelepítése után a Magyaróváron maradó Vegykísérleti Állomást vezette öt évig. 1918-ban a Budapesti Chemiai Intézetbe helyezték át. 1922-ben a debreceni egyetemre került. 1923-ban a fővárosi egyetem új Közgazdaságtudományi Karán tanított és a hozzá tartozó Agrokémiai Intézetet vezette. 1924-1925-ben az USA-ban volt tanulmányúton. 1928-1929-ben a közgazdaságtudományi kar dékánja volt. Elsősorban növényi enzimológiával és növényi fehérjekutatással foglalkozott. Az 1940-es években a Mezőgazdasági Kémiai Intézetben kutatott. 1945-ben létrehozták a Budapest-Gödöllői (központi) Agrártudományi Egyetemet, amelynek megszervezését és első rektori teendőit Doby Géza végezte. 1935-ben az MTA levelező, 1946-ban rendes tagjává választották.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 433-436.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 1. 197. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre