Lexikon szócikk

Dohy János
Kolozsvár 1905. október 19. - Mosonmagyaróvár 1990. március 6.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Göllner János mezőgazdász fia, Dohy János mezőgazdász, akadémikus apja. A Debreceni Gazdasági Akadémián szerzett oklevelet 1926-ban. 1929-1932 között a Magyaróvári Gazdasági Akadémián volt tanársegéd. Mosonmagyaróvárra ismét 1954-ben került, amikor az újonnan megnyílt Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia növényélettani és állattani tanszékének élére nevezték ki. Emellett az intézmény tanulmányi igazgatóhelyettesi tisztjét is ellátta. Az 1956. október 25-én megtartott rendkívüli tanácsülésen azon az állásponton volt tanártársaival együtt, hogy mindenki őrizze meg fegyelmezettségét, tartózkodjék minden rendzavarástól. 1956. október 26-án részt vett a békés felvonuláson. A sok áldozatot követelő sortűz után segédkezett a halottak és a sérültek elszállításában. Novemberben részt vett az oktatás újraindításában, sem ő, sem a családja nem gondolt arra, hogy elhagyja az országot. Erről hallgatóit is igyekezett lebeszélni. 1957 tavaszán tanúként behívatták a Földes Gábor és társai elleni perben, ahol az egyik vádlott Varga Ernő, az Akadémia igazgatója volt. A tárgyaláson nem vallott Varga ellen, tanúból vádlott lett, már ott letartóztatták és előkészítették az ő büntetőperét. Az volt a vád ellene, hogy részt vett a tüntetésen, ki akarta vinni az akadémiát nyugatra, harcolni akart a szovjet csapatok ellen. Az ügyész halálos ítéletet kért rá, de végül tíz év börtönbüntetést kapott, amelyből öt évet letöltött. Ezután szakmunkáként dolgozott a lábodi burgonyanemesítő telepen. Szakmai pályafutását kutatóintézeti munkatársként fejezte be. 1985-ben a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Georgikon Emlékéremmel tüntette ki. Teljes tudományos rehabilitációját már nem érhette meg. 1990. március 15-én Széchenyi-díjat kapott a „…több évtizeden át az agrár felsőoktatás és a növénykórtani kutatás terén elért kiemelkedő, iskolateremtő kutatói és oktatói tevékenységéért”. Sírja a magyaróvári temetőben található. Emlékét Mosonmagyaróváron utcanév őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Kovács Éva: Tudományos pálya és forradalom
    História Bp., 1979- 21. évf. 1999. 4. sz. p. 27-29.
  • Bognár Sándor: Dohy János
    Acta Agronomica Óvariensis Mosonmagyaróvár, 1958- 36. évf. 1994. 1-2. sz. p. 126-129.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter