Lexikon szócikk

Drobilich Mátyás
Bezenye 1808. szeptember 18. - Magyaróvár 1891. december 2.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Razumlyva i nóvo popravna egyiptomszka / KNYIGA SZANYE/ znimszkoga na horvatszko szpelyana / krez / Matu Drobilicha / jednoga prételya horvatszkoga Naróda./ /Ugerszkom Sztaromgradu, stampana pri Alexandru Czéh. 1854.
Magyaróváron városi őr volt, később Moson megye írnoka. Anyanyelvén kívül a magyar, német és cseh nyelvet is ismerte, ezért cseh és német nyelvről fordított könyveket, amelyeket a magyaróvári Czéh nyomdában adott ki a Moson megyei horvátok csakovszki nyelvjárásában 1854 és 1876 között. A horvát szavakra a magyar helyesírást alkalmazta, úgy írta le azokat, ahogy horvátul kiejtették. A kiadott könyvek meséket, történeteket, egyiptomi álomfejtést tartalmaztak, s népszerűek voltak a horvát iparosok, kereskedők és parasztok körében. Drobilich maga terjesztette a kiadványait.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár: Helyismereti cikk-kivágat Cikk-kivágat gyűjtemény oldalszám nélkül
A szócikk szerzője:Tuba László