Lexikon szócikk

Éble Gábor
Mecsér 1843. március 25. - Budapest 1923. december 29.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Egy magyar nyomda a XVIII. században. Bp., 1891.
*A cserneki és tarkeői Desseffy–család. (genealógiai tanulmány) Bp., 1903.
*A gróf Károlyi család összes javainak birtoklási története. Bp., 1911.
Éble János mecséri mészáros és Keller Terézia hetedik fia volt. A gimnáziumot Magyaróváron a piaristáknál és Győrben a bencéseknél végezte. 1864-1866-ban Magyaróvárott elvégezte a gazdasági tanintézetet. 1868-1870-ben Sándor Móric gróf biai uradalmában dolgozott. 1870-ben Károlyi György gróf szolgálatába lépett, aki parádi uradalmából a fővárosba vitte pénztárosnak, majd levéltárosnak. Élete legnagyobb részét a Károlyiak történetének tanulmányozásával töltötte. A család hatalmas magánlevéltárát dolgozta fel fizetett főlevéltárosként. Három évtizedes munkálkodása a magyar történettudománynak komoly eredményeket hozott. 16 önálló forrásmunkát írt. Ezek főként a Károlyi család tagjairól íródtak, de más családok genealógiáját is kutatta. Családi és uradalomtörténetek, háborúk és diplomácia voltak a témái, de épületekkel, nyomdával is foglalkozott. 1901-ben Éble nyugalomba vonult. Felesége a francia származású Radeczky Adamecz Anna volt. Házasságukból gyermek nem született. Éble Gábor, aki korának elismert történésze volt, szegényen halt meg a fővárosban. A Farkasréti temetőben temették el, de síremlékét időközben felszámolták.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Új magyar irodalmi lexikon Bp., 1994. 1. p. 477-478.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre