Lexikon szócikk

Eiszler József
Magyaróvár 1812. december 16. - Bécs 1876. január 11.

Foglakozása(i):
1831-től a Nyitra vármegyei Privigyén tanult, majd 1839-ben Vácon tett fogadalmat. Temesváron kezdett tanítani. Nyitra, Nagykároly és Szeged után 1847-ben került először Magyaróvárra. 1851-ben Budán a történelmi földrajz és a latin nyelv tanára, Léván már úgynevezett reális tárgyakat is tanított. Selmecbánya, Pest után 1858-tól ismét Magyaróvárra helyezték, ahol egészen 1875-ig sok régi tárgya mellett ógörög és francia nyelvórákat is adott.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. 100. p.
A szócikk szerzője:Thullner István