Lexikon szócikk

Ellenrieder Károly
Moson 1938. szeptember 7. - Mosonmagyaróvár 1988. február 8.
Foglakozása(i):
Neves és jómódú mosoni, közhivatalt viselő német származású polgárcsalád elsőszülött gyermeke. Elemi iskolai osztályait Mosonban járta ki, majd a győri (Magas) Építőipari Technikumban tanult. A GYÁÉV II. sz. (mosonmagyaróvári) építésvezetőségén volt technikus, majd építésvezető. Mint ilyen, minden jelentős építőipari beruházás bonyolításából kivette a részét. Első jelentősebb munkája a LHÁG Hibridüzemének építésvezetése volt, 1961-től 1964-ig már ő volt a művezetője a városközponti építkezés kezdeteit jelentő Gelka – Magyar Nemzeti Bank sor beépítésének és a Móra Ferenc Általános Iskola felépítésének. Építésvezetőként irányította az új Városközpont, a Karolina Kórház- és Rendelőintézet átépítését, az új Rendőrség és a Művelődési Központ építését, valamint a Magyar utca-Kötélgyártó utcák várostörténeti középkort idéző tömbjének építési rehabilitációját. 1968 és 1972 között része volt a Kossuth gimnázium új épületének és a Karolina Kórház akkori új szárnyának felépítésében. A 80-as évek elején egy egri szálló építésekor vezetésével alkalmazták először az alagútzsaluzásos technológiát. Már betegen viselte gondját az új győri színházépület befejezését jelentő vállalati feladatának. Magántervezői munkája során megálmodott házai - köztük a sajátja is - is magukon viselik az építészetről kialakított felfogását. Csillag Évával 1971-ben kötött házasságából két gyermek, Károly (ügyvéd) és Eszter Nóra (nyelvtanár) született. A minőségi építkezést vesszőparipájának tartó építész rövidre szabott élete, működése alatt is több szakmai nemzedéket nevelt ki. Nekrológjában a pályatársak a lehetetlent nem ismerő, stílusteremtő építészt búcsúztatták. Holttestét a mosoni temető családi sírboltjában helyezték örök nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Ellenriederné Csillag Éva közlése Ellenriederné Csillag Éva, Mosonmagyaróvár
  • Ellenrieder Károly közlése Ellenrieder Károly, Mosonmagyaróvár
  • Ellenrieder Ágoston közlése Ellenrieder Ágoston, Mosonmagyaróvár
A szócikk szerzője:Thullner István