Lexikon szócikk

Erényi Károly
Mór 1865. január 27. - Győr 1943. február 13.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Megyei tarlózás. = Mosonvármegye emlékkönyve. Szerk. Ruff Andor. Magyaróvár, 1929. p. 23-26.
Németajkú tanítócsalád gyermeke, először Székesfehérváron, majd Győrben járt középiskolába. Győrött, 1888 január végén szentelték pappá. 1890-től magyaróvári segédlelkész és hitelemző káplán. 1897-ben Németjárfalun, 1901-től (Moson)Szent-Péteren plébános. Munkálkodásával épült újjá 1901-ben a falu temploma. Ugyancsak itteni tevékenysége révén lett a Magyaróvári Szarvasmarhatenyésztő Egylet és a gazdasági egyesületek alelnöke. 1908-tól 1934-ig 25 éven keresztül Mosonszolnok község plébánosa volt. Iskolaalapító, templommegújító, temetőkápolna-építő munkássága révén nemcsak személyes tekintélyt és elismerést szerzett, hanem a község is sokat fejlődött. A két heidebauer község iskoláiba ő hozta el a csornai Isteni Megváltó Leányai közösség tanító apácáit. A trianoni országcsonkítás után a Revíziós Liga tagjaként élharcosa volt a Moson vármegye visszaállításáért folyó (eredménytelen) politikai küzdelemnek. 1922-ben a Csonka-nezsideri (mosonszentjánosi) választókerületben volt képviselőjelölt, 1936-tól a Magyar Élet Pártjának megyei elnöke volt. 1929-ben lett címzetes kanonok és kormányfőtanácsos, 1934-től valóságos, 1938-tól győri őrkanonok. Végrendeletében messzemenően gondoskodott választott szűkebb pátriájának, Mosonszolnoknak eklézsiájáról és érdemes híveiről. Értékes szántó-ingatlanokat hagyott a plébániai alapítványi misékre, a templombelső felújítására, a szegények karácsonyi segélyezésére és alapítványi vagyont hagyott a papi pályára készülő, kitűnő előmenetelű szolnoki tanulók segélyezésére. Halála után a győri székesegyházban ravatalozták fel, ahol Apor püspök mondta a gyászbeszédet. Végakarata szerint Mosonszolnokon temették el a temetőkápolna sírboltjában.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 290. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1943. 02. 18. p. 1-2.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 2. 1420. hasáb
A szócikk szerzője:Thullner István