Lexikon szócikk

Érsek Imre
(Moson) Darnó 1890. november 5. - Csongrád 1967. november 4.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Egy póttartalékos naplója. Magyaróvár, én.
*Szigetköz története: Községeinek eredete. Magyaróvár, 1924.
*A mi magyarjaink. = Mosonvármegye emlékkönyve. Szerk. Ruff Andor. Magyaróvár, 1929. p. 81-88.
Érsek József kertész és Csizmadia Anna kilenc gyermekes szülők harmadik és egyben egyetlen diplomázott gyermeke. A darnói elemi iskola után Magyaróváron járt a kisgimnáziumba, ahonnan a győri tanítóképzőbe íratták. 1912-ben kapta meg a kántortanító oklevelet, amivel először a novákpusztai Mauthner-birtokon lett uradalmi tanító. Innen Ásványráróra ment volna tanítani, azonban 1914-ben behívták katonának egy bécsi hadgyakorlatra. A két hétből négy éves pokoljárás lett, mivel innen egyenesen Szarajevóba vitték. Haslövéssel megsebesülve a zágrábi kórházba került, felgyógyulva Galíciába vezényelték. Itt történt vele az a csodával határos eset, hogy a szívlövéstől a zsebében tartott naplója mentette meg. A golyó ütötte naplót nagyobbik lányának családja ma is őrzi. 1916-ban szabadságra engedték, ez alatt kötött házasságot a magyaróvári malombérlő lányával, Staindl Jolánnal. 1917 végén már tartalékos tisztként Odesszába vezényelték. Az összeomlás Romániában érte, ahonnan 1918 végén tért haza. Öt háborús kitüntetést kapott, közöttük a kisezüst vitézségi érmet és a Károly-csapatkeresztet. A korábban is szépen orgonáló családos kántortanítót 1919 első napján választotta mesterévé Kisbodak község elöljárósága, ettől a naptól kezdve 1956-os nyugdíjba vonulásáig megszakítás nélkül itt szolgált. Személyes indítékú fenyegetettség miatt még ebben az évben egyik lányához, Csongrádra költözött. Munkássága rendkívül sokoldalú volt. Megyeszerte híresek voltak a tanulók és a tanárok számára külön-külön tartott országjáró - főleg hajós - kirándulásai. Nagy álma, a dunaremetei hajóállomás Gallasz Rudolf képviselő közbenjárására 1933-ban meg is valósult. A dunai hajóközlekedéssel a csemegepaprika nagybani piaci értékesítését kívánta megoldani, ugyanis a községben ő honosította meg a paprikatermesztést, amelynek jövedelméből a 30-as években jól éltek a községbeliek. 1935-ben megalakította a Szigetközi Termelő-és Értékesítő Szövetkezetet. Alkotó energiájából sok jutott a tűzrendészet szervezésére is. Már a 20-as években járási felügyelő volt, élete kockáztatásával minden nagyobb szigetközi tűznél ott lehetett találni. 1933-ban megkapta a magyar tűzoltók legmagasabb kitüntetését, az I. Ferenc József díszérmet. Később díszkarddal és tőrrel jutalmazták példamutató tűzoltómunkáját. Emlékét a dunaremetei hajóállomás ismét látható emléktáblája, továbbá a darnózseli temetőkápolna oldalfalán 2002-ben felavatott emléktábla őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Pollreiszné Érsek Emma közlése Pollreiszné Érsek Emma, Mosonmagyaróvár
  • Dr. Karácsony István beszéde a darnózseli emléktábla-avatás alkalmával 2002. 10. 08-án Karácsony István, Darnózseli
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1943. 06. 24. 2. p.
  • Karácsony István: Érsek Imre: 1890-1967.
    Sok fény maradt utánuk: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében 1. Szerk. Kallós Károlyné, Gönczöl Lászlóné Győr, 2009. p. 77-82.
A szócikk szerzője:Thullner István