Lexikon szócikk

Faklits Imre
Rózsahegy 1781. január 1. - Tata 1836. július 11.

Foglakozása(i):
Breznóbányai és selmecbányai tanulmányok után Vácon tanult filozófiát, majd Nyitrán és Pozsony-Szent-Györgyön teológiát. Tanári pályafutását 1811-ben a nyelvtan tanáraként Magyaróváron kezdte. Veszprémi és váci kitérő után 1815-től 1834-ig ismét Magyaróváron tanított. 1830-tól a gimnázium rektor-igazgatója volt. 1835-ben helyezték Tatára, itt is temették el a nagytemplom kriptájába. Amikor 1972-ben az ott talált csontmaradványokat összegyűjtötték, Faklits tetemét teljes épségben találták a koporsóban. Az esztergomi kanonokok kriptájában helyezték örök nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. 107. p.
A szócikk szerzője:Thullner István