Lexikon szócikk

Fischer György
Magyaróvár 1918. november 8. - Mosonmagyaróvár 2006. március 13.

Foglakozása(i):
Az elemi iskolát Mosonban, a középiskolát Magyaróváron végezte. 1934-től Budapesten a Felső Építőipari Iskolában tanult, ahol építésztechnikus végzettséget szerzett. 1937-ben Győrben kezdett el dolgozni egy építőipari vállalkozásnál. 1940-ben vonult be katonának, 1942-ben küldték ki a keleti frontra, ahol a tüzérosztály távbeszélő tisztjeként szolgált. 1943-ban hazatért, győri hadiüzemi építkezéseken dolgozott. 1944 októberétől a Dunántúlon teljesített katonai szolgálatot. 1945 őszén építőmesteri képesítést szerzett, majd Győrben a MÁV osztálymérnökségén, vasútállomások újjáépítésén dolgozott. Ezt követően szülővárosa építőipari szövetkezeténél dolgozott. 1956-os tevékenysége miatt 6 havi felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Közéleti tevékenysége a rendszerváltozás után bontakozott ki: aktív tagja volt a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesületnek és a Mosoni Polgári Körnek. Része volt levéli katolikus templom, a máriakálnoki kegyhely kápolna, a magyaróvári hősi halottak kegyeleti kápolna és számos szobor, emlékmű felújíttatásában. Szeretett városrészében, Mosonban az ő kezdeményezésére újult meg a zsidótemető, a mosoni temető katonasírja és a Rudolf liget, amelyben a víz áldozatainak emlékére keresztet állíttatott. 1990-ben 56-os emlékérmet, 1998-ban Pro Urbe Mosonmagyaróvár díjat kapott a város műemlékvédelmi értékeinek és történelmi hagyományainak megőrzéséért. A mosoni temetőben helyezték örök nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Thullner István: In memoriam Fischer György
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 10. évf. 2006. 5. sz. 13. p.
  • V.M.-Z.A: A város kitüntetett polgárai
    Kisalföld Győr, 1956- 1998. 10. 5. 8. p.
  • Kisalföld Győr, 1956- 1997. 12. 23. 8. p.
  • Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 10. évf. 2006. 4. sz. 15. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter