Lexikon szócikk

Forgách Ádám
? 1601. - Rajka 1681. június 10.

Foglakozása(i):
Az újabb szakirodalom szerint 1612-ben született és édesanyja nem Thurzó Zsuzsanna volt, ahogy korábban tartották, hanem apja harmadik felesége Pálffy Katalin. Ennek a házasságnak a révén szerezte meg édesapja, Forgách Zsigmond (1559-1621) a rajkai zálogos birtokot, amelyhez Rajka mellett Bezenye, Levél, Hegyeshalom, Miklóshalma és Zurány is hozzá tartozott. Forgách Ádám tanulmányait a királyhű főurakhoz hasonlóan Grazban végezte a jezsuitáknál. 1637-ben vette feleségül a protestáns Széchy Borbálát, hozományul pedig megkapta Galgóc várát. Második felesége Révay Judit volt. Tisztségei közül kiemelendő, hogy 1643-1644-ben felső-magyarországi és végvidéki főkapitány, 1644-1663 között Dunán inneni és bányavidéki főkapitány és egyben Érsekújvár várkapitánya is volt. 1663 nyarán hat héten át védte a török-tatár és erdélyi hadak ellenében ezt a várat, majd szabad elvonulás ellenében feladta azt. Ellentmondásos volt a szerepe az 1652-es nagyvezekényi ütközetben is, ahol a törökök elvesztették seregük egyharmadát, de holtan maradt a csatatéren az Esterházy család négy tagja is. Halálukért Forgách Ádámot tették felelőssé. Forgách többször sikertelenül pályázott a nádori méltóság elnyerésére (1646, 1649, 1655, 1668). 1670-től haláláig az országbírói tisztséget viselte. Mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, szerepet vállalt a Wesselényi-összeesküvés után létrehozott Gubernium működésében. Az 1660-as évektől mind több időt töltött Rajkán, ezt bizonyítják itt kelt levelei, utasításai. Itt született harmadik feleségétől, Rechberg Katalintól Simon nevű fia is, aki később kuruc tábornok lett. Forgách Ádám Rajkán halt meg, de Nagyszombatban a székesegyházban temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Markó László: A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig Bp., 2000. p. 265-266.
  • Kimlei Péter: Száz év forgácsai: A Forgách család és Rajka
    Szél-járás Feketeerdő, 2008- 8. évf. 2015. 2. sz. p. 45-47.
  • Kimlei Péter: A Forgáchok: forgácsok egy család és Rajka elfeledett kapcsolatából
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 14-20. évf. 2012-2017. p. 40-56.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter