Lexikon szócikk

Forgách Simon
Rajka 1669. július 8. - Visnyevec 1730.

Foglakozása(i):
Gróf Forgách Ádám fia. Bécsben nevelkedett a jezsuitáknál és I. Lipót udvarában. Katonai pályáját 1687-ben a franciák ellen kezdte. 1691-ben alezredes, 1697-ben ezredes és kanizsai algenerális lett. Ebben az évben részt vett a boszniai hadjáratban. 1700-ban ismét a rajnai hadszíntéren harcolt, generális főstrázsamester volt. 1702-ben generálissá (tábornagy) léptették elő. 1703-ban hazarendelték, hogy a kurucok ellen hadakozzék. Ám ő 1704 márciusában a Moson megyei Lajtakörtvélyesnél a kurucokhoz állt, akik II. Rákóczi Ferenc egri táborába kísérték. Rákóczi azonnal tábornaggyá nevezte ki, 1705-től szenátor volt az országgyűlésben. 1704-ben a dunántúli hadműveleteket eredményesen vezette, de végül Heister június 13-án Koroncónál megállította. 1704 őszén meghódolásra bírta Kassát, majd Eperjest és Szatmárt. 1705 elejétől az erdélyi hadak főparancsnoka lett és elfoglalta Szamosújvárt és Medgyest. A november 11-i zsibói csatában, ahol nem sikerült megakadályozni Herbeville betörését Erdélybe, a jobb szárnyat vezette. 1706. április 10-én elfoglalta Magyaróvárt, a kuruc hadvezérek közül egyedüliként. 1706 őszén Rákóczi a Pozsony környéki ellenséges utánpótlás elvágásával és raktáraik megsemmisítésével bízta meg. Mivel a parancsot nem megfelelően teljesítette és emiatt Esztergom császári kézre került, a fejedelem, hogy példát statuáljon, november 22-én elfogatta. Krasznahorkán, végül Munkácson raboskodott. Ennek ellenére végig kiállt a szabadságharc ügye mellett. 1711 után Lengyelországba ment, 1716-tól az Oszmán Birodalom területén élt, 1717-ben megpróbált Moldvából behatolni Magyarországra. 1721-ben elhagyta Rodostót, visszament Lengyelországba és ott élt haláláig. Irodalmi működése is jelentős volt. 1705-ben Kolozsváron kiadta Zrínyi Török áfiumát a fejedelemnek szóló „Ajánlás”-sal, hadtudományi Discursusokat írt, amelyek a kuruc hadművészet jelesei. Más – irodalmi jellegű - műfajokban is alkotott.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 1. p. 526-527.
  • Új magyar irodalmi lexikon Bp., 1994. 1. 607. p.
  • Mészáros Kálmán: II. Rákóczi Ferenc tábornokai és brigadérosai Bp., 2006. 74. p.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 2. p. 746-747.
  • Kimlei Péter: A Forgáchok: forgácsok egy család és Rajka elfeledett kapcsolatából
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 14-20. évf. 2012-2017. p. 40-56.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre