Lexikon szócikk

Forrai Tiborné
Magyaróvár 1923. november 30. - Budapest 1972. március 6.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Az iskolai teljesítmény és szorongás. Bp. 1968.
*Kísérleti módszer az általános iskolai matematikatanításban. Bp. 1968.
Schack Károly magyaróvári pékmester és Barth Mária elsőszülött gyermeke, alsó-középiskoláit szülővárosa polgári leányiskolájában végezte, majd magántanulóként kitüntetéssel érettségizett a piarista gimnáziumban. A család az apa váratlanul bekövetkezett halála után az 1930-as évek végén vette fel a Bánlaki nevet. A budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1948-ban szerzett tanári diplomát matematika és számvitel szakon, és ugyanebben az évben pszichológiai tárgyakat hallgatott a tudományegyetem bölcsészettudományi karán. 1949-ben szerzett egyetemi doktori címet pedagógiából. Pécsen és Budapesten tanított különféle középiskolákban. 1962-től az MTA Pszichológiai Intézetének aspiránsaként dolgozott kandidátusi dolgozatán. 1965 és 1966 között a matematika- és a longitudinális tanítás módszertanával foglalkozott, illetve az azzal kapcsolatos kísérletekben vett részt a budapesti Arany János Gimnáziumban. Munkássága középpontjában végig a tanítás módszertani kérdései - a tanulók egyéni tanulása és az önálló teljesítmények problémaköre - álltak. Ezen a területen születtek szakmunkái és cikke is.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 3. 213. p.
  • Bánlaki Gusztáv közlése Bánlaki Gusztáv, Mosonmagyaróvár
A szócikk szerzője:Thullner István