Lexikon szócikk

Freyer Ábrahám
Boldogasszony 1789. - ? ?

Foglakozása(i):
A nikolsburgi és prágai jesivákon (a rabbinikus tudományok legmagasabb rangú iskolái) tanult. Prágában kijárta a politechnikumot (műszaki főiskola) is. Pozsonyban lett tanító, sokat tett a zsidó tanítási reform érdekében. 1818-as alapításától kezdve vezető tanítója volt az első magyar-zsidó iskolának, a Primärhauptschulenak, amelyet éppen az ő kitartó munkássága következtében 1830-ban nyilvános iskolának ismert el a zsidó ortodoxia. Iskoláját 1848-ban feldúlták, megvakulva ment nyugdíjba. Élete utolsó éveit Győrben töltötte.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar zsidó lexikon Bp., 1939. 294. p.
A szócikk szerzője:Thullner István