Lexikon szócikk

Freyseysen János
Wielicka 1831. - Pozsony 1904.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Evangélikus cipszer (szepességi) családból származott. 1848-at joggyakornokként élte meg. 1848. november 6-án csatlakozott a honvédséghez. Magyarul, németül egyaránt beszélt. A (2.) Sándor gyalogezrednél a 3. zászlóaljban szolgált (108. honvédzászlóalj). 1848. január 21-én nevezték ki hadnaggyá. 1849. július 16-án főhadnagy és zászlóalj-segédtiszt a 15. zászlóaljban. Végig a komáromi várőrségnél szolgált. Ennek ellenére 1849. november 12-én besorozták a 2. gyalogezredhez. 1851. november 30-án elbocsátották. 1867-ben és 1890 körül is uradalmi tiszttartó Lehndorfon (Pusztasomorja közelében). Haláláig a Moson megyei Honvédegylet tagja volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban Bp., 1998-1999. 1. 424. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre