Lexikon szócikk

Friedmann Lipót
Moson 1841., 1842. - Moson 1932. november 26.

Foglakozása(i):
kereskedő. Édesapja Friedmann Lázár, édesanyja Gerstl Betti, felesége Rosenberg Rózsa volt. Köztiszteletben álló nagyműveltségű, bibliai zsidó ember volt. A még önálló Moson nagyközség gazdasági életének jelentős személyisége és harminc éven át elnöke volt a Mosoni Szent Egyletnek, amely saját halottjának tekintette és díszsírhelyet adott neki a zsidó-temetőben. Végakarata szerint szerényen rendezett temetésén dr. Serbu Adolf győri tanítóképzői főigazgató és Snyders Bernát ortodox főrabbi búcsúztatta.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1932. 11. 30. 3. p.
A szócikk szerzője:Thullner István