Lexikon szócikk

Fuchs Xavér Ferenc
Pándorfalu 1744. augusztus 24. - Eger 1807. június 27.

Foglakozása(i):
Pannonhalmi középiskolái után Nagyszombatban és Budán tanult a papneveldékben. 1786-ban Esztergomban szentelték pappá és maradt itt mint segédlelkész. Az Andrássy grófok nevelőjeként 1773-ban Szomoron lett plébános. Később a budai akadémián a bölcsészettudomány tanára volt. 1780-ban Batthyány József bíboros titkáraként 1783-tól pozsonyi, 1784-ben esztergomi kanonok lett. 1787-től nyitrai megyéspüspökként kórházakat épített és saját pénzéből látta el fontos könyvekkel a magyar korona egyházmegyéit. 1804-től első főpapja az újonnan alapított egri érsekségnek. Egri működése alatt is bőkezű pártfogója maradt az irodalomtudománynak. Főleg latin nyelven írt morálisai Nagyszombatban és Pozsonyban jelentek meg.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar katolikus lexikon Bp., 1993- 3. 845. p
  • Révai nagy lexikona Bp., 1911-1935. 8. 190. p.
A szócikk szerzője:Thullner István