Lexikon szócikk

Gál Lajos
Brassó 1866. május 31. - Mosonmagyaróvár 1945. március 11.

Foglakozása(i):
Középiskolái elvégzése után tanulmányait 1885-ben a budapesti Állatorvosi Főiskolán folytatta, ahol 1888-ban sikeresen végzett. Rövidesen feleségül vette Fektor Hedviget, akinek apja a kiegyezés utáni magyar kormányokban államtitkár volt. Gál Lajost Frigyes főherceg az uradalmában állatorvosként alkalmazta. Itt a tuberkulózis elleni küzdelem vezetője lett, s az 1930-as évek végére sikerült az egész állományt tuberkulózis mentessé tennie. Londonban az egészséges állatállomány kialakításának módját tanulmányozta. Hegyeshalomban és Levélen is működött állatorvosként, az előbbi határállomásán állategészségügyi ellenőrként is dolgozott. Levélen a magyartarka fajta jó tulajdonságainak fenntartását tűzte ki célul, és Svájcból hozatott be bikákat az állomány fejlesztésére. Munkájában szorosan együttműködött a magyaróvári akadémia neves tanáraival, segítette a fiatal szakembereket. Tudását a humán gyógyászatban is kamatoztatta, így a saját módszerével sikerült kigyógyítania két piarista atyát is a tuberkulózisból, Tomka Iván gyógyszerésszel pedig olyan univerzális kenőcsöt készítettek, amely gyógyította és regenerálta a bőrt. Gál Lajos részt vette a város közéletében is, egyik alapítója volt a Magyaróvári Takarékszövetkezetnek, s évekig volt a Hangya elnöke. Levél község 1927-ben díszpolgárává választotta. A magyaróvári temetőben a családi sírboltban nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Tuba László: Gál Lajos: 1867–1945.
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 5. évf. 2001. 11. sz. 3. p.
A szócikk szerzője:Tuba László