Lexikon szócikk

Gálosi Soma
Gálos 1874. október 15. - Budapest 1945. április 13.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Mosoni emlékek: Alt-Wieselburg. Moson, 1923.
*Krammer Miksa. Bp., 1930.
Izraelita családban született, amely 1883-ban költözött Mosonba. Tanulmányait Mosonban, majd a magyaróvári piaristáknál kezdte. A pozsonyi evangélikus líceumban érettségizett. Jogot hallgatott, de nem vonzotta ez a terület. Megyei, majd állami szolgálatba lépett. Pénzügyi számvizsgáló volt a századfordulón Moson megyében, ahol Magyaróváron is élt. 1903-ban a „Magyaróvári Hírlap” társszerkesztője lett. 1903-tól alszámvevő volt a Magyaróvári Adóhivatalnál. 1904-ben a krassó-szörényi megyei marosberkesi járás számvevőjévé nevezték ki, de nem szakadt el Moson megyétől 1930-ig, amikor a család a fővárosba költözött. 1939-ben az Ipolysági Pénzügyigazgatósághoz került, ahol 1918-ban is számvizsgálóként dolgozott. Élénk hírlapi publikációs tevékenységet fejtett ki pl. „A Tisztviselők Lapjá”-ban is.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Rátkai Rudolf: Ki volt Gálosi Soma?
    Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár, 1989-1990. 2. évf. 1990. 10. sz. 6. p.
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái Bp., 1990- 10. hasáb 320-321.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre