Lexikon szócikk

Gnám Károly
Sopron 1935. január 7. - Mosonmagyaróvár 2009. február 21.
Foglakozása(i):
Általános és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, 1954-ben érettségizett a Fáy András Kereskedelmi Középiskolában. 1955-ben nyert felvételt a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára, ahol 1959-ben tett államvizsgát. 1959 augusztusától az akadémia tangazdaságában töltötte egy éves gyakorlati idejét, ezt követően az állattenyésztési tanszéken töltött be egyetemi tanársegédi, 1967-től súlyos betegségéig egyetemi adjunktusi állást. Szakmai tevékenységét dr. Szajkó László irányításával kezdte, a fejéstechnológiai kísérletek gyakorlati kivitelezését végezte. Később fő kutatási területe a borjú- és üszőnevelés és a szarvasmarha hízlalás volt. Számos diploma készült az irányításával, vezette a hetesi gyakorlatokat. Évtizedeken keresztül volt kollégiumi nevelőtanár, évfolyamfelelős, és aktív részese volt a hallgatói diáknapoknak. 1957-től 1965-ig az NB II-ben szereplő Magyaróvári Torna Egylet (MTE) labdarúgócsapatának hátvédje és középpályása, később az MHSZ lövészklub vezetője, a MOGAAC sportklub elnökségi tagja és az ennek keretében működő „öreg fiúk” futballcsapat tagja. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2009. március 2-án volt a magyaróvári plébániatemplomban.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Tuba László: Első Magyaróvári Torna Egylet 1904 története: 1904-2004. Mosonmagyaróvár, 2004. p. 62-79.
  • http://gazdasz.mtk.nyme.hu/
A szócikk szerzője:Tuba László