Lexikon szócikk

Grailich Frigyes József
Zurány 1797. március 20. - Pozsony 1891. július 5.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Grailich András evangélikus lelkész fia. 1821-től tanított Pozsonyban az evangélikus líceumban. Főbb tantárgyai a természetrajz és a földrajz voltak. Emellett ő adta elő a magyar, német, latin nyelv tantárgyakat, továbbá a vallástant is. Élete során 3 nyelvkönyvet írt, közte latin etimológiát és kezdők magyar nyelvkönyvét. 1876-ban, nyugdíjba vonulása alkalmával, Ferenc József király arany érdemkereszttel tüntette ki.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 3. 1414. hasáb
A szócikk szerzője:Kimlei Péter