Lexikon szócikk

Gratz Ottó
Gölnicbánya 1879. november 30. - Budapest 1956. május 6.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*A kisgazda fejőstehene és tejgazdasága. Bp., 1921.
*A tej és tejtermékek. Bp., 1925.
*Tejtermelési-, kezelési-, és értékesítési ismeretek. Bp., 1938.
Édesapja, Gratz Mór hét gyermekes evangélikus lelkész volt. A Kolozsmonostori Gazdasági Tanintézetben végzett 1899-ben. Az állatorvosi főiskola elvégzése után 1903-tól a gazdasági akadémia tanársegéde lett Magyaróváron. 1904-től rendes tanárrá nevezték ki, 1909-től Ujhelyi Imre utóda volt a magyaróvári Országos Tejkísérleti Állomás élén. Tovább építette a magas színvonalú intézetet. Korszerűsítette a nagyüzemi sajt- és vajgyártást. Az elődjével együtt indított tejgazdasági tanfolyamokat felsőfokra emelte. A korábbi óvári és illmici sajtok mellett bevezette a hazai ementáli és ömlesztett sajtok gyártását az intézmény sajtgyárában. Igyekezett a magas színvonalú Moson megyei tejszövetkezeteket - elődje nyomán - felkarolni. 25 évig vezette az intézetet. 1927-ben védte meg doktori értekezését tejbakteriológiai témában. 1933-ban a Budapestre helyezték, ahol a Tejtermék Ellenőrző Állomás vezetőjévé nevezték ki. Számos szakcikke jelent meg magyar és német nyelvű folyóiratokban. A II. világháború alatt nyugdíjasként a Derby sajtgyárban dolgozott. Kedvenc szabadidős elfoglaltsága a természetjárás volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 1. 619. p.
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 663-666.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre