Lexikon szócikk

Gruber Ferenc
Székesfehérvár 1905. március 13. - Szarvas 1971. december 31.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*A kisalföldi rétek és legelők gyomnövényei. Magyaróvár, 1939.
*A gyep hasznos és káros növényei. Magyaróvár, 1942.
*A korszerű legelő és rétgazdálkodás gyakorlata. Bp., 1962.
Gimnáziumi tanulmányait Székesfehérváron végezte, majd a Debreceni Gazdasági Akadémián végzett kitüntetéses eredménnyel. A Magyaróvári Gazdasági Akadémiára gyakornokként került 1932-ben. Magyaróvári tartózkodása alatt elvégezte a Közgazdasági Egyetem mezőgazdasági osztályát, később a Műegyetem mezőgazdasági karán doktorált. A gazdasági akadémián majd jogutódjain a növény-termesztéstani tanszék professzora volt. Mint a Felsődunántúli Zöldmezőszövetség elnöke közel ötezer katasztrális hold gyepet telepített. 1953-ban a szarvasi Öntözési Kutató Intézetbe került, ahol élete végéig dolgozott. Szakirodalmi munkásságáról tizennyolc szakkönyv és mintegy hatszáz szakcikk tanúskodik. Országos szaktekintélynek számított a rét- és gyepgazdálkodás területén. Mint növénynemesítő is sikeresen tevékenykedett, közreműködött az aprómag-nemesítés és termesztés fejlesztésében. Munkásságért Fleischmann Rudolf emlékéremmel tüntették ki.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 1. p. 687-688.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 1. 1118. p.
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 3. 265. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter