Lexikon szócikk

Gulyás Lajos
Kisújfalu 1918. február 4. - Győr 1957. december 31.
Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait Érsekújváron végezte. 1937 szeptemberétől Losoncon, az ottani főiskolán kezdte teológiai tanulmányait, melyeket 1939-től Pápán folytatott. 1942-ben kezdte lelkészi tevékenységét Felsőgelléren. 1942-1948 között Balatonszepezden teljesített szolgálatot. Itt kapcsolódott be a politikai életbe. 1944 novemberében a nyilasok antifasiszta beállítottsága miatt letartóztatták. 1947-ben, a kisgazdapárt színeiben országgyűlési pótképviselőnek választották. Választási beszédeiben hitet tett a polgári demokrácia, a magántulajdon és a keresztyén valláserkölcs mellett. A romló politikai viszonyok, a kisgazdapárt feldarabolása miatt 1948. július 26-án lemondott országgyűlési képviselői megbízatásáról. 1948. május 15-én Levélre helyezték, a felvidéki és erdélyi telepesekből álló református gyülekezet lelki gondozására. Később további három településen: Mosonszolnokon, Rajkán és Hegyeshalomban is ő látta el a lelkészi teendőket. 1956. október 26-án Levélen értesült a mosonmagyaróvári tragédiáról. Azonnal a városba sietett, hogy kísérletet tegyen az önbíráskodás megállítására, a rend helyreállítására. Október végén többször tárgyalt a hegyeshalmi és a rajkai határőrsök vezetőivel a vöröskeresztes gyógyszerszállítmányok áthaladása érdekében. 1956. november 3-án beválasztották a járási nemzeti tanácsba. 1957. február 5-én letartóztatták. Első fokon, szervezkedés vezetése és gyilkosság vádjával 1957. június 10-én halálra ítélték. Másodfokon szervezkedés vezetése és - gyilkosság helyett - hűtlenség vádjával halálra ítélték. Az ítéletet 1957. december 31-én végrehajtották. Földi maradványait 1990 tavaszán tárták fel a sopronkőhidai rabtemetőben. 1991. május 11-én helyezték örök nyugalomra a levéli temetőben. Emlékét a levéli parókián emléktábla és dombormű őrzi. Mosonmagyaróváron 2007 májusában utcát neveztek el róla. Tiszteletére a róla elnevezett utcában, a Bolyai iskola 2. számú épületének falán 2008. január 11-én emléktáblát avattak. 2017-ben a levéli református imaházban Gulyás Lajos emlékszobát alakítottak ki.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • 1956 kézikönyve: Megtorlás és emlékezés. Szerk. Kende Péter Bp., 1996. 3. p. 74-75.
  • Kövy Zsolt: Hazádnak rendületlenül: Gulyás Lajos emlékezete Bp., 1999. 176 p. 176 p.
  • Kisalföld Győr, 1956- 2008. 01. 09. 11. p.
  • Kisalföld Győr, 1956- 2008. 01. 14. 11. p.
  • Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 12. évf. 2008. 1. sz. 1., 2. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter