Lexikon szócikk

Bakoss László
Tetétlen 1889. május 30. - Sopron 1964. március 1.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Gazdasági baromfitenyésztés. Kézikönyv baromfitenyésztő gazdák részére, tankönyv gazdasági főiskolai hallgatók számára. Debrecen–Bp., 1925.
*A tyúkok tojáshozamának fokozása. Debrecen–Bp., 1928.
*Baromfiállományunk nemesítése. Bp., 1932.
*Hazai baromfitenyésztésünk időszerű kérdései. Bp., 1936.
Középiskoláit Késmárkon és Debrecenben, a gazdasági akadémiát Kassán végezte el, 1912-től itt lett gyakornok, tanársegéd majd adjunktus. Az I. világháborúban katonai szolgálatot teljesített. 1921-től a debreceni, 1927-től a Keszthelyi Gazdasági Akadémia tanára, 1934-1946-ig a Magyaróvári Gazdasági Akadémia (később Magyaróvári Mezőgazdasági Főiskola) rendes tanára. Kereskedelemtant, apró háziállatok tenyésztését és tanfolyamon tejgazdasági üzemtant tanított. 1946-ban nyugdíjazták, ezután Sopronba került, utolsó éveit szociális otthonban töltötte. Főleg baromfitenyésztési kísérletekkel foglalkozott, számos tanulmánya jelent meg szaklapokban.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái Bp., 1990- 1. hasáb 1109-1110.
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 1. 79. p.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 1. 280. p.
A szócikk szerzője:Tuba László