Lexikon szócikk

Győrik Márton
Gálos 1848. október 3. - Pozsony 1924. december

Foglakozása(i):
Műve(i):
*A Pozsonyi Városszépítő Egylet ötven évi története. 1861-1818, Pozsony, 1918.
Közmegbecsülésben álló kovácsmester fia, akit a helyi népiskola után a szülők a magyaróvári algimnáziumba írattak. A felsőbb osztályokat és teológiai tanulmányait már a pozsonyi evangélikus líceumban fejezte be. Tiszti rangban részt vett a boszniai okkupációban (1909), innen hazakerülve lett a líceum tanára. Több mint négy évtizedes munkássága alatt a numizmatika nemzetközi hírű szakértőjévé vált. Őre volt a híres Schimkó–féle gyűjteménynek.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1924. 12. 14. 3. p.
A szócikk szerzője:Thullner István