Lexikon szócikk

Haberlandt, Friedrich
Pozsony 1826. február 21. - Bécs 1878. május 2.
Foglakozása(i):
Magyarországi német polgári családból származott. Iskoláit a felső szintig szülővárosában végezte. 1845-1846-ban a pozsonyi jogakadémia hallgatója volt. A mezőgazdaság iránt érdeklődve több uradalomban gyakornokoskodott, majd 1847-1848-ban elvégezte a Magyaróvári Gazdasági Magán Tanintézetet. 1848 eszméit annyira magáévá tette, hogy ő vitte a magyaróvári hallgatók üdvözlő levelét a felkelt bécsi diákságnak. 1851-től az állami kezelésbe vett Magyaróvári Gazdasági Tanintézet tanársegéde, 1853-ban rendes tanára volt. Itt született Katharina Köhler-től két tudóssá vált fia: Gottlieb és Michael. A hansági szójabab termelésével foglalkozott, amely azután az országban többfelé elterjedt. Polihisztor volt, sok területen ért el fajtajavítási eredményeket. Tucatnyi könyvét németül írta, amelyek Bécsben jelentek meg. Magyaróváron kezdett selyemhernyó-tenyésztési kísérletekbe, amely során a selyemhernyó betegségei ellen védekezési módokat talált. 1869-ben a magyar állam kifizette az intézet felét Ausztriának és a tanárok egy része Bécsbe távozott, ahol megalapították a „Hochschule für Bodenkultur”-t, az osztrák mezőgazdasági főiskolát. Friedrich Haberlandt a Görzben alapított selyemhernyó-tenyésztési állomásra ment dolgozni, amelyet 1869-ben az ő javaslatára hoztak létre. Innen hívták vissza a bécsi mezőgazdasági főiskolára, amelynek rendes tanáraként halt meg 52 évesen.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre