Lexikon szócikk

Hahnenkamp Sándor
Kismarton 1846. január 22. - Védeny 1910. január 19.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*A pálosok működése Magyarországon. Győr, 1889.
A győri kisszemináriumban végzett középiskolai tanulmányait kiváló eredménnyel végezte. Az egyházmegye küldte a budapesti tudományegyetemre, ahol bölcsészdiplomát szerzett és doktorált is. 1870-ben szentelték pappá. Rövid ideig volt káplán, majd a püspöki irodában kamatoztatták képességeit. Ez után Védenyben lett plébános, ahol nemcsak nagy tudásáért, hanem mindenek felett való áldozatkészségért és papi szorgalmáért becsülték. A tudós pap több történelmi tárgyú munkát írt, és számos cikke jelent meg a „Religio” és a „Jelenkor” című folyóiratokban valamint a „Mosonymegyei Lapok”-ban. Földi maradványai Védeny temetőjében nyugszanak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1910. 01. 23. 4. p.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 4. hasáb 247-248.
A szócikk szerzője:Thullner István