Lexikon szócikk

Alber János
Magyar-Óvár 1753. július 7. - Pest 1830. június 21.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Institutiones ecclesiasticae in quibus anato … Kalocsa, 1783.
*Institutiones ecclesiasticae in quibus anato … Eger, 1825.
*Interpretatio sacrae Scripturae (17 kötetben). Pest, 1801-1805.
*Institutiones linguae Hebreicae. Pest, 1806.
A helyi piarista iskola elvégzése után, 1769-ben lépett be a szerzetes tanító rendbe. Áldozópappá szentelése után (1776) a rend veszprémi, majd szegedi, nyitrai, végül pedig a pesti gimnáziumában tanított keleti nyelveket és egyháztörténetet. 1794-től tanár a váci, kalocsai és a pesti papnevelő intézetben. 1800-1805 között Kolozsváron a teológia professzora, 1806-tól nyilvános rendes tanár, majd dékán a pesti egyetemen. Innen rendelték be kormányzósegédnek a rendtartományi főnök mellé. Ötvenegy tanítással töltött év után ment nyugdíjba és még azon a nyáron meghalt. Latin nyelven írt munkái közül több csak a halála után jelent meg.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 1. 18. p.
  • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. 35. p.
  • Révai nagy lexikona Bp., 1911-1935. 1. 206. p.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 1. hasáb 104-105. hasáb
A szócikk szerzője:Thullner István