Lexikon szócikk

Haidnvolf Ferenc
? 1793. - Moson 1857. augusztus 8.

Foglakozása(i):
A rendelkezésre álló adatok szerint 1840-ben került Mosonba. Az 1844-ben épített új plébánialakban 1848 októberében elszállásolhatta Kossuth Lajost. Elöljárói tudtával és beleegyezésével elfogadta a mosoni izraelita hitközség anyakönyveinek jegyzői tisztét, 1851-től kezdve a római katolikus plébánián vezette a három anyakönyv adatait, a születettek neve mellé beírva azok zsinagógai nevét is. A mosoni temető papi sírboltjában nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Gálosi Soma: Mosoni emlékek Magyaróvár, 1923. p. 39-42.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1923. 03. 04. 2. p.
A szócikk szerzője:Thullner István