Lexikon szócikk

Hajdu Frigyes
Magyaróvár 1917. november 17. - Mosonmagyaróvár 1997. október 25.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Középiskolai tanulmányait a magyaróvári piarista gimnáziumban végezte. 1936-1939 között a Magyaróvári Gazdasági Akadémia hallgatója volt. Szakmai pályáját már a kezdetekkor megszakította a második világháború. Katonai szolgálatot teljesített, szovjet hadifogságba esett, ahonnan 1947 júliusában tért haza. 1947-1948 között, mint növényvédelmi szaktisztviselő részt vett Héderváron a burgonyabogár elleni védekezésben. Pályafutása Veszprémben folytatódott, ahol őt bízták meg a Veszprém Megyei Növényvédő Állomás megszervezésével, vezetésével. Szülővárosába 1956. október 15-én tért vissza. Ekkor nevezték ki a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia növénytan- és állattan tanszékére. Az állattannak, majd a növényvédelmi állattannak volt az előadója. A kisalföldi rétek, legelők növényzetét károsító lepkefajokat kutatta. E témából készítette el doktori értekezését 1964-ben. 1962-ben egyetemi docenssé nevezték ki. 1974-ben az egyetem továbbképzési csoportjának megszervezésével, vezetésével bízták meg. Feladatköréhez tartozott a szakmérnök képzés, a doktori ügyek intézése valamint az intézmény külkapcsolatainak ápolása. Kiváló német nyelvtudása folytán jó kapcsolatokat épített ki a mosonmagyaróvári egyetem és a bécsi agráregyetem között, és munkájának köszönhető, hogy a város belépett a Nemzetközi Lenau Társaságba. Örökös elnöke volt az általa létrehozott Magyaróvári Mezőgazdasági Szakemberek Klubjának, alapító és elnökségi tagja a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesületnek. Vezetőségi tagja volt a Honvéd Hagyományőrző Egyesületnek valamint a magyaróvári egyházközségnek. Számos szakmai kitüntetése mellett 1993-ban megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztet (polgári tagozat). Közéleti tevékenységéért 1997-ben „Pro Urbe Mosonmagyaróvár” díjat kapott. Sírja a magyaróvári temetőben található. Mellszobrát, amit Trischler Ferenc szobrászművész készített, 2015. május 9-én avatták fel az egyetem területén.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Kuroli Géza: Dr. Hajdu Frigyes
    Acta Agronomica Óvariensis Mosonmagyaróvár, 1958- 39. évf. 1997. 1-2. sz. p. 325-327.
  • Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban. Szerk. Balogh Margit Szekszárd, 1997. 1. 437. p.
  • Frici bácsi. Szerk. Nagy Mária Mosonmagyaróvár, 2015. 136 p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter