Lexikon szócikk

Hamar Imre
Szap 1865. - Magyaróvár 1933. november 2.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Halászi-i Hitelszövetkezet 22 éves története: 1900-1922. Magyaróvár, 1924.
Iskolái elvégzése után jegyzői pályára lépett, először Rárón lett aljegyző, majd 1887-től Halászi jegyzője, később főjegyzője. Ezt a tisztséget 1923. évi nyugdíjba vonulásáig töltötte be. Halászi gazdasági és kulturális életének közel öt évtizeden át aktív tagja volt, szinte minden jelentős községi megmozdulásnak szervezője, részese. Hosszú éveken át tagja volt Moson vármegye törvényhatósági bizottságának, elnöke a Halászi Hitelszövetkezetnek, a Mosonvármegyei Jegyzőegyesületnek és tagja a Szigetközi Ármentesítő Társulatnak. Halásziban temették el 1933. november 3-án.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1933. 11. 05. 3. p.
A szócikk szerzője:Tuba László