Lexikon szócikk

Harangozó János
Chioggia 1801. - Magyarkimle 1869. május 12.

Foglakozása(i):
Vagyontalan polgári család sarja volt. Apja közkatonaként élt a Habsburg hadseregben. A katolikus férfi 1825-ben vette feleségül Brina Franciskát. Az 52. gyalogezred nevelőintézetében végzett. Kiszolgált őrmesterként Eleméren volt jegyző. Előtte 1819 és 1843 között különböző ezredeknél szolgált. 1848 nyarán nemzetőr főhadnaggyá választották. Részt vett a Bánságban kezdődő harcokban. 1849 márciusától hadnagy volt az 52. gyalogezred 3. zászlóaljában. Áprilisban előléptették főhadnaggyá a III. hadtesthez tartozó sikeres alakulatnál. Június elején áthelyezték a Tatán alakuló, majd Komárom várőrségénél szolgáló 99. zászlóaljhoz. Augusztus 20-tól százados volt a 202. zászlóaljban az erőd október másodiki feladásig. 1863-tól (?) községi jegyző volt Magyar- és Horvátkimlén. 1867-ben belépett a Moson megyei Honvédegyletbe. A magyarkimlei temetőben nyugszik egy ma már jelöletlen sírban.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai Bp., 1988. p. 251-252.
  • Horváth József: Harangozó János: Chioggia, 1801 – Magyarkimle, 1869.
    Fejezetek Kimle múltjából. Szerk. Horváth József. Kimle, 1999. p. 224-225.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre