Lexikon szócikk

Hauser Fábián
Oroszvár 1790. - Győr 1871. augusztus 1.

Foglakozása(i):
Teológiai tanulmányait Győrben végezte, 1815-ben szentelték pappá. 1822-től szülőfaluja plébánosa, majd Moson vármegye egyházi téren működő tanfelügyelője nevezték ki. 1842-ben kerületi alesperes, 1854-től tiszteletbeli kanonok, 1858-től a győri székesegyházban szolgált, 1865-1871 között az olvasókanonoki tisztséget töltötte be. Több könyvet írt a vallásról és a nevelésről. Nyelvtudósként és pedagógusként fő feladatának a Nyugat-Magyarországon élő horvátok nyelvének és helyesírásának megújítását tekintette. Kísérletet tett a horvátországi és a magyarországi (Moson, Sopron, Vas vármegyei) horvátok számára íródott nyelv- és olvasókönyvek közelítésére. 1858-ban Kroatisch-deutsches Wörterbuch címmel segédkönyvet jelentett meg, amely egy közel 200 oldalas szószedet volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bedy Vince: A győri székeskáptalan története Győr, 1938. p. 479-480.
  • Hadrovics László: Burgenländisch-kroatische Schulbücher der Bachaera
    Burgenland in seiner pannonischen Umwelt Eisenstadt, 1984. p. 140-150.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter