Lexikon szócikk

Havas Béla
Losonc 1887. szeptember 9. - Budapest 1947.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Középiskolai tanulmányait szülővárosában, főiskoláit Budapesten, Charlottenburgban (USA) és a karlsruhei műegyetemen végezte. Az utóbbiban szerzett műszaki doktorátust 1909-ben. Az első világháború kitöréséig egy berlini cég oranienburgi gyárának vezetője volt. Vártüzér-hadnagyként 18 hónapot szolgált az olasz fronton, kétszer sebesült. A nagy-és kisezüst vitézségi érem, Signum Laudis, Károly csapatkereszt tulajdonosa. 1916 végén helyezték Magyaróvárra az épülő lőporgyárhoz, itt a háború végéig üzemi parancsnok. 1919 végén ismét egy németországi (Schwetzingen) gyárba ment, 1923-ban ennek igazgatója és műszaki vezetőjeként nevezik ki a Magyaróvári Műselyemgyár Rt. vezérigazgatójának. Nemcsak a gyár fejlesztésének és a külkereskedelemnek volt szaktekintélye, hanem munkásainak emberséges, segítőkész vezetője is. Nevéhez fűződik az ipartelepi (olasz) kápolna 1928/29-beli felújíttatása és a hitélet számára történt megnyitása. Szerepet vállalt lakóhelyének, Moson nagyközségnek képviselőtestületében és a megyei törvényhatósági bizottságban, igazgatósági tag volt a Mosonvidéki és a Mosonmegyei Takarékpénztárakban. 1944-ben zsidó vallású sorstársaival együtt deportálták, ahonnan visszatért. 1946-ban lisztcsempészés ürügyén letartóztatták. A vád hamisnak bizonyult, mert a kiszállított élelmiszer ellenértékeként a Műselyemgyár nyersanyagot kapott, Havas Bélát szabadon engedték. A forrásként szereplő újság híre szerint Budapestre költözött, sorsának további alakulásáról nincsenek értesüléseink.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 276. p.
  • Szabad Mosonvármegye Mosonmagyaróvár, 1945-1946. 1945. 09. 30. 1. p
  • Szabad Mosonvármegye Mosonmagyaróvár, 1945-1946. 1945. 10. 14. 1. p
A szócikk szerzője:Thullner István