Lexikon szócikk

Hecke, Wenzel
Reichenberg 1824. február 20. - Bécs 1900. április 27.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Die Landwirtschaft der Umgebung von Ungarisch-Altenburg und die landwirtschaftliche Lehranstalt daselbst. Wien, 1861.
Középiskoláit szülővárosában végezte majd a friedlandi Clam-Gallas uradalomban dolgozott mint jószágigazgató. 1850-ben érkezett Magyaróvárra. 1851-1853 között a gazdasági tanintézet hallgatója volt. 1854-ben ugyanitt a növénytermesztési és erdészeti tanszék munkatársa lett. 1857-től rendes tanár. 1860-1869 között az üzemtani tanszéket vezette, de mellette oktatott növénytant és erdészetet is. Számos tanulmányúton vett részt Németországban, Franciaországban, Angliában. 1861-ben megjelent, térképekkel illusztrált művében részletesen bemutatta Magyaróvárt és környékét mezőgazdasági szempontból. Foglalkozott a térség éghajlatával, talajviszonyaival, növénytermelésével, erdészetével. Könyvéből pontos kép nyerhető a főhercegi uradalom korabeli gazdálkodásáról továbbá magáról a gazdasági tanintézetről is. 1869-ben Bécsbe távozott. 1874-től a bécsi társintézet üzem-szervezéstani tanszékét vezette, ahol több kitüntetést kapott és elnyerte az udvari főtanácsosi címet.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Orbán József: Wenzel Hecke
    Óvári mezőgazda Mosonmagyaróvár, 1955- 29. évf. 1984. 2-3. sz. p. 9-10.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 4. 569. hasáb
A szócikk szerzője:Kimlei Péter