Lexikon szócikk

Hegedűs János
Pápa 1828. - Magyaróvár 1913. szeptember 14.

Foglakozása(i):
Gimnáziumi tanulmányait Győrben végezte, s ugyanitt és Pozsonyban a jogakadémián szerzett jogászi képzettséget. Pozsonyban mozgalmas napokat élt át, tagja volt az országgyűlési ifjúságnak, személyes ismeretségbe került Kossuth Lajossal is. 1848 előtt került Moson megyébe, mint patvarista, a szabadságharc idején rövid ideig a nemzetőrség tagja volt. 1849-től 1858-ig a vármegyénél törvénykezési szolgálatot végzett a társas bíróságnál. 1858-tól a pécsi megyei törvényszék bírója, 1861-től Moson megye főjegyzője. 1862-ben ügyvédi pályára lépett, s a megyei önkormányzat visszaállítása után sem vállalt többé közhivatalt. Ügyésze volt báró Sina lébényi, gróf Zichy Bódog oroszvári, gróf Zichy Henrik rajkai, gróf Harrach brucki uradalmának, a magyaróvári főhercegi uradalomnak és a szentkereszti apátság birtokainak. Állandó szereplője volt Moson megye közéletének, több bizottságnak volt agilis tagja. 1872. június 12-én a magyaróvári kerületben nagy többséggel országgyűlési képviselővé választották, három évig volt Deák párti képviselő. 1875-ben visszavonult a közélettől, de a társadalmi életben továbbra is részt vett.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1913. 09. 18. 1. p.
A szócikk szerzője:Tuba László