Lexikon szócikk

Hegyi Gyula
Nezsider 1871. december 5. - Budapest 1932. január 1.
Foglakozása(i):
Szülőhelyén apja főjegyző volt. A gimnáziumot Magyaróváron és Győrben, a jogi egyetemet Pozsonyban és Budapesten végezte el. Sopronban kezdte gyakornokoskodását és 1899-ben kapott ügyvédi oklevelet. 1901-től Nezsiderben volt ügyvéd, de érdeklődött a közügyek iránt is. 1903-ban Moson megye tiszti főügyészévé választották. 1904-ben vette feleségül Mayer Johannát, a főhercegi jószágigazgató leányát, akitől két gyermeke született. Magyaróvárra költözött és 14 éven át látta el főügyészi feladatát. Kezdeményező és szervező tehetsége korán megmutatkozott. Gyermekvédő Liga szervezése, árvaház létesítése, a Moson vármegyei Tűzoltószövetség újjászervezése voltak az első tettei. Az általa kialakíttatott Széchenyi teremben társas összejöveteleket szervezett, a háború kitörése után a közélelmezésért felelt. 1917. március 4-én királyi tanácsosi címet kapott. 1917 augusztusában főispánná nevezték ki. A demokratizálódás híve volt, amit már beiktatási beszédében megfogalmazott. Felesége segítségével megszervezte a háborús hadikonyha intézményét. A baloldali radikalizálódás őt is kiszorította a helyéről. Ennek ellenére kétszeri lemondását Károlyi Mihály nem fogadta el, sőt teljhatalmú kormánybiztosnak nevezte ki. 1919 februárjának végén testvérbátyjával, Hegyi Miklós alispánnal végérvényesen lemondtak. Ő volt Moson megyének megcsonkítás előtti utolsó főispánja. A konszolidáció után a főhercegi uradalom jogtanácsosaként működött, majd visszavonult.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1932. 01. 08. p. 1-2.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre