Lexikon szócikk

Hegyi János
Magyaróvár 1910. május 24. - Újrónafő 2001. szeptember 6.

Foglakozása(i):
Apja, Hegyi Gyula az önálló Moson megye utolsó főispánja, az oroszvári Lónyay hercegi család jogtanácsosa volt. A magyaróvári piarista gimnázium elvégzése után a budapesti tudományegyetemen jogot tanult. Apja kérésére Bécsbe ment további jogi tanulmányokra, ott azonban inkább az orvosi előadásokat hallgatta, mivel orvos szeretett volna lenni, a családi hagyományok azonban a közigazgatási pálya felé orientálták. 1933-ban Pécsett államtudományból, 1934-ben jogtudományból doktorált. Három évig nem tudott elhelyezkedni, 1937-ben nevezték ki közigazgatási gyakornoknak. 1939-ben Moson és Magyaróvár egyesítésekor hatósági biztosként a törvényesség megtartását ellenőrizte. 1941-1945 között a magyaróvári járás szolgabírája, 1945 után járási jegyző lett. 1947-ben a párizsi békében a Csehszlovákiához csatolt Oroszvár, Dunacsún és Horvátjárfalu közigazgatási átadását intézte. 1947-ben a nagy hansági tőzegtűz idején a védekezés egyik irányítója, szervezője volt, 1954-ben a nagy dunai árvíz idején biztosként tevékenykedett. 1970-ben gyámügyi főelőadóként ment nyugdíjba, s 1982-ig a Hansági Múzeumban teremőrként dolgozott. Földi maradványai az óvári temetőben lévő Hegyi-kriptában nyugszanak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 4. évf. 2000. 4. sz. 15. p.
A szócikk szerzője:Tuba László