Lexikon szócikk

Helyes Pál
Pusztacsalád 1880. - Moson 1932. november 28.

Foglakozása(i):
Középiskolai osztályait Sopronban, a tanítóképzőt Győrben és Kecskeméten végezte. Gazdasági szaktanítóként Lajosmizsén kezdte a pedagógus-pályát. 1910-ben került a mosoni gazdasági népiskola élére, amelynek 23 éven keresztül volt igazgatója. Munkássága, szakirodalmi tevékenysége és kivételes emberszeretete révén maradandó értékeket és emlékeket hagyott maga után. Szerelmese volt a természetnek, a fűnek, fának, virágnak és nem utolsó sorban a gazdának. Tevékenysége folytán a gazdasági iskola gyümölcsfa-iskolája kivételes hírnevet szerzett a csonka vármegye községeiben is. Kubinyi Paulával kötött házasságából született Ilona (Ica) lánya is pedagógus lett. Hosszú, súlyos betegségben elgyötört földi maradványait a mosoni temető családi sírjában helyezték örök nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1932. 11. 30. 2. p.
A szócikk szerzője:Thullner István