Lexikon szócikk

Ballabene Rudolf
Zurány 1890. február 19. - ? ?

Foglakozása(i):
Kereskedelmi iskolában érettségizett, később különböző színtársulatoknál volt segédszínész. Az I. világháborúban főhadnagyi rangot ért el. 1918 novemberétől Magyaróváron a vasúti mozgóőrség parancsnoka, 1919, márc. 23-ától a Moson Megyei Direktórium tagja, a közrendészeti osztály vezetője lett, ellátta a köpcsényi Duna-szakasz katonai parancsnoki tisztét is. Egyik vezetője volt az 1919 áprilisában Magyaróváron induló irodalmi tanfolyamnak. Jó szónok volt, a magyaron kívül németül, olaszul és csehül is beszélt. 1919. augusztus 10-én a 13. Gyalogezred tisztjei letartóztatták, később a Győri királyi Törvényszék 8 évi fegyházra ítélte a Tanácsköztársaság idején betöltött szerepéért. 1922-ben kegyelemmel szabadult, s júliusban, amikor szülőfaluja Ausztriához került, kiutasították az országból. További sorsa ismeretlen.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr-Sopron megye forradalmi harcosainak életrajzgyűjteménye Győr, 1975. 9. p.
A szócikk szerzője:Tuba László